DORADZTWO FINANSOWE

Doradztwo finansowe to kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw, inwestorów i rządów obejmujące finanse, wyceny, badania due diligence i restrukturyzacje.