WINDYKACJA

Skuteczna i szybka windykacja to w dzisiejszych czasach, niezwykle istotne i niezbędne narzędzie pracy.
Działania windykacyjne maja na celu odzyskanie należności w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności.

W ramach aktywności windykacyjnych obsługuje sprawy w każdym stadium przeterminowania i o różnym statusie:

– przed wejściem na drogę sądową;
– z tytułem wykonawczym i po bezskutecznej egzekucji komorniczej;
– obsługiwane uprzednio przez inne podmioty zajmujące się windykacją należności.